poradnik 160

 Numer w serii: 160
"Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą"

Autor: Franciszek Małysz
Objętość: 344 strony; Cena: 52,90
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-88616-49-8


W poradniku niniejszym omówiono przede wszystkim uregulowania wynikające z kodeksu pracy, z uwzględnieniem ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 213, poz. 2081), jak również zmian w niektórych aktach wykonawczych. Opracowanie uwzględnia więc aktualny stan prawny. W większości przypadków omawiane zagadnienia przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi, co powinno ułatwić Czytelnikowi korzystanie z poradnika. Dla pełniejszego zobrazowania niektórych zagadnień posłużono się też praktycznymi przykładami, jak również wykorzystano bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Wynagrodzenie za pracę stanowi z reguły podstawowe, a często również jedyne, źródło dochodu pracownika i jego rodziny. Podstawową jego funkcją jest bowiem funkcja alimentarną, wyrażająca się w tym, że wynagrodzenie za pracę przeznaczane jest na zaspokajanie potrzeb życiowych pracownika i jego rodziny. Realizacji tej funkcji służą też określone gwarancje prawne, a zwłaszcza zapewniające ochronę wynagrodzenia za pracę oraz minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Zapoznaj się z naszą najnowszą ofertą !

e-Prenumerata to produkt na miarę potrzeb i oczekiwań klientów.


Najnowszy poradnik


Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy


w przygotowaniu

Czas pracy

 

 

 

 

Projekt, grafika, treść, Copyright 1997-2012 by Wydawnictwo "Biblioteczka Pracownicza"